Quotes

SESUAI PRASANGKA

“Putusan yang Aku tetapkan adalah tergantung kepada sangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku bersamanya apabila dia mengingat-Ku. Jika dia mengingat-Ku di dalam hatinya, maka Aku mengingat dia di dalam hati-Ku.”
– HR. Bukhari dan Muslim