Quotes

KEMUDAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
QS. Al-Insyirah [94] : 6)