Quotes

INSYA ALLAH

“Janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan itu besok pagi.” Kecuali dengan mengatakan “Insya Allah”. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, “Mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran.”
– QS. Al-Kahfi [18] : 23-24