Quotes

DUA PERKARA

“Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah dua perkara: Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu.”
– Ali Bin Abi Thalib